Frans Luycx,
Neznámý šlechtic,
(cca. 1650), str. 30 kat.
 
 

Projekt

Portrét je nesmírně zajímavé téma a rodový portrét zvlášť. Historický portrét pokud je portrétovaná osoba tím, za koho se vydává nám umožňuje seznámit se s podobou osobností, které hrály důležitou úlohu
v naší a evropské historii.
.........Necitlivé zacházení s obrazy v průběhu staletí, jejich úpravy, opravy , přemalby a změny ikonografického programu (např. svévolné doplňování zavádějících nápisů a erbů, změny totožnosti osob, ale i autorů), to vše znehodnotilo mnoho skvělých děl a zatemnilo naše poznání minulosti.
.........Projekt restaurování a umělecko-historického průzkumu valdštejnské rodové galerie je pokusem o nápravu alespoň části chyb a omylů, které se v průběhu doby nashromáždily, a které se dodnes vyskytují u mnoha dalších rodových galerií.
.........Zde najdete další informace o katalogu projektu.

 
   
autor www prezentace