Na současných projektech dále spolupracují :
Bc. Čeňek Jirásko – asistent, student oboru restaurování (VŠVU Bratislava)
Mgr. Petra Medříková – historička umění, autorka dipl. práce o rodové galerii Dietrichsteinů
Mgr. Jaroslav Kuntoš – specialista v oboru uměleckých řemesel, kovů a zbraní.
Barbara Blattná – dokumentátorka a další práce, studentka Pf UHK – obor textilní tvorba
Hugo Mensdorff-Pouilly – konzultant, rada-vyslanec, Velvyslanectví Suverenního řádu maltezských rytířů v České republice
Tomáš Lahoda, ak. mal.– restaurátor
Mgr.Dobroslava Brichtová – ředitelka regionálního muzea, zámek Mikulov
Dorothea Pechová – chemická analýza

 

Novinky

Roku 2003 začalo restaurování a umělecko-historický průzkum rodové portrétní galerie knížat
von Dietrichstein umístěné Regionálním muzeu na zámku Mikulov. V současné době je zrestaurována cca čtvrtina dochovaných obrazů (14 kusů). Restaurování dalších obrazů pokračuje. Souběžně s restaurováním probíhá umělecko-historický průzkum a hledání analogií k portrétům. V souvislosti s těsnou návazností zkoumaného souboru na vídeňskou dvorskou portrétní malbu, získal autor v roce 2004 stipendium nadace Janineum – Institut zur Forderung von Wissenschaftlern und Kunstlern aus Ost - und Mitteleuropa do Vídně a na zámek Ambras za účelem zjištění souvislostí a případných autorství zkoumaného souboru. Získané poznatky jsou v roce 2005 vyhodnocovány a konzultovány s týmem spolupracovníků a dalšími specialisty.

 
autor www prezentace